សមាគម CVEA ដឹកនាំដោយលោក សៀ ឆៃលីន ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល សមាគមបានចូលរួមក្នុងអង្គសន្និបាត AVA លើកទី ២១ ទីក្រុង Yogyakarta ប្រទេស ឥណ្ឌូនេស៊ី

Languages

hostgator domain coupon
  • 1a
  • 1b
  • 2a
  • 3a
  • 4a
  • ava 1
  • ava 2
  • ava 4
  • zillennium

  • c21

vtrust

1

កាលពីថ្ងៃទី ២៤-២៦ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៨ សមាគម CVEA ដឹកនាំដោយលោក សៀ ឆៃលីន ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល សមាគម បានដឹកនាំប្រតិភូសមាជិកចំនួន ៩ រូប មកពីក្រុមហ៊ុន CL-Realty, KFA, CPL ព្រមទាំងតំណាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានចូលរួមក្នុងអង្គសន្និបាតលើកទី ២១ របស់សមាគមអ្នកវាយតម្លៃអលនវត្ថុអាស៊ាន(ASEAN Valuers Association, AVA) នៅសណ្ឋាគារ TENTREM, ទីក្រុង Yogyakarta ប្រទេស ឥណ្ឌូនេស៊ី។ អង្គសន្និបាតបានប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយភាពជោគជ័យក្រោមប្រធានបទ “Valuation to Next Level” , Valuer’s Roles and Challenges Beyond Valuation Services in Regional Economic Development.
3
3
3
3
3
3

CVEA MEMBERS