សមាជិកសមាជិកាសមាគមអ្នកវាយតម្លៃ និង ភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុកម្ពុជាបានចូលរួមប្រជុំនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

banner activities

vtrust

forest harmony

c21 Zillion

 

 

នៅរសៀលថ្ងៃទី០៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥ សមាគមអ្នកវាយតម្លៃ និងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុកម្ពុជា បានដឹកនាំសមាជិកសមាជិកាចូលរួមប្រជុំនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាស្តីអំពី ការធ្វើអង្កេតលើវិស័យអចនទ្រព្យសម្រាប់តាមដាន និងវិភាគស្ថេរភាពហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា ក្រោមអធិបតីភាពលោកជំទាវ ជា សិរី អគ្គនាយកបញ្ចេកទេសនៃធនាគាជាតិកម្ពុជា។ ក្នុងការប្រជុំនោះផងដែរក៏មានការធ្វើ បទបង្ហាញស្តីអំពី លទ្ធផលនៃការធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវលើវិស័យអចនវត្ថុនាត្រីមាសកន្លងមIMG 3257ក។ 

លោកជំទាវអគ្គនាយកបញ្ចេកទេសនៃធនាគារជាតិក៏បានលើកឡើងពីគោលបំណងនៃការប្រជុំគឺដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានលើតម្លៃនៃការភិវឌ្ឍអចលនវត្ថុ ការប្រែប្រួលនៃតម្រូវការ និងការផ្គត់ផ្គង់លើសេវាអចលនវត្ថុហើយនិងកត្តាផ្សេងៗដែលអាចជៈ ឥទ្ធិពលលើទីផ្សារ​អចលនវត្ថុ។ ការនេះផ្តល់នូវទិន្នន័យជាក់លាក់មួយសម្រាប់ ធ្វើការវិភាគលើស្ថេរភាព ហិរញ្ញវត្ថុដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការឲ្យកម្ចីប្រាក់របស់ស្ថាប័នធនាគារឯកជនផងដែរ។ លោកជំទាវបានមានប្រសាសន៏បន្តថា៖ វិស័យអចលនទ្រព្យគឺដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការ រួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យធនាគារ ក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចជាតិទាំងមូល ជាពិសេសដោយសារអចលនទ្រព្យ ត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ផ្តល់ឥណទាននៅក្នុងវិស័យធនាគារ លោកជំទាវក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាការ ចូលរួមរបស់សមាគមក៏ដូចជាភ្នាក់ងារអចលវត្ថុក្នុងការឆ្លើយនូវកម្រងសំណួរនេះពិតជាមានការចាំបាច់សម្រាប់ការបន្តអភិវឌ្ឍវិស័យធនាគារ និងវិស័យអចលនទ្រព្យ ក៏ដូចជាបានចូលរួមរក្សាស្ថេរភាពហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា ឲ្យបានរឹងមាំ។

IMG 3261

 

 

Latest News

កាលពីថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩...
កាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩...

LATEST EXCLUSIVE LISTING

Villa For Sale
Niroth,Meanchey
USD 1,100,000.00
Flat House For Sale
Prek Pra,Meanchey
USD 68,000.00
Flat House For Sale
Dangkao,Dangkao
USD 73,000.00
Flat House For Sale
Boeng Keng Kang III,Chamkarmon
USD 295,000.00
Apartment For Sale
Chrang Chamres 1,Russey Keo
USD 168,000.00