ប្រធានសមាគមCVEA និង UE បានជួបពិភាក្សាការងារទ្ធេរភាគី

banner activities

vtrust

forest harmony

c21 Zillion

Jan 26 2019 CVEA

កាលពីថ្ងៃទី ២៦ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៩ ថ្នាក់ដឹកនាំសមាគមអ្នកវាយតម្លៃ និងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុកម្ពុជា CVEA ដឹកនាំដោយ លោក ច្រឹក សុខនីម ប្រធានសមាគម និងថ្នាក់ដឹកនាំសកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ច និហិរញ្ញវត្ថុ UEF ដឹកនាំដោយលោក បណ្ឌិត ជួន រតនៈ សាកលវិទ្យាធិការ បានជួបពិភាក្សាការងារទ្ធេរភាគីដើម្បីស្វែងរកចំនុចដែលធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងក្នុងបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុ និងជំនាញវាយតម្លៃអលនវត្ថុ។ ក្នុងឱកាសនេះផងដែលថ្នាក់ដឹកនាំភាគីទាំងពីរក៏បានចូលរួមពិសារអាហារសាមគ្គីថ្ងៃត្រង់រួមគ្នាជាមួយគ្រូបង្គោលជំនាញភា្នក់ងារអចលវត្ថុ និងជំនាញផ្នែកវាយតម្លៃ អចលនត្ថុរបស់សមាគមផងដែរ។

Latest News

កាលពីថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩...
កាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩...

LATEST EXCLUSIVE LISTING

Villa For Sale
Niroth,Meanchey
USD 1,100,000.00
Flat House For Sale
Prek Pra,Meanchey
USD 68,000.00
Flat House For Sale
Dangkao,Dangkao
USD 73,000.00
Flat House For Sale
Boeng Keng Kang III,Chamkarmon
USD 295,000.00
Apartment For Sale
Chrang Chamres 1,Russey Keo
USD 168,000.00