សមាគមCVEA ត្រូវបានឯកឧត្តម ជា សុផារ៉ា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី អនុញ្ញាតឲ្យប្រតិភូថ្នាក់ដឹកនាំរបស់សមាគម

banner activities

vtrust

forest harmony

c21 Zillion

Jan 23 2019 CVEA

ថ្ងៃទី ២៣ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៩ ជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្រ្តដ៏ប្រពៃដែលសមាគមអ្នកវាយតម្លៃ និងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុកម្ពុជា CVEA ត្រូវបានឯកឧត្តម ជា សុផារ៉ា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ អនុញ្ញាតឲ្យប្រតិភូថ្នាក់ដឹកនាំរបស់សមាគម ដែលមាន -លោក ច្រឹក សុខនីម ជាប្រធានសមាគម និងលោក-លោកស្រីអនុប្រធានសមាគម -លោកឧកញ៉ា ចេង ខេង ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសមាគម និងសមាជិកសមាជិកបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំទ្ធេរភាគីរវាងក្រសួងនិងសមាគម។ ជាលទ្ធផលឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីបានអបអរសាទរ និងគាំទ្រដល់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់សមាគមក្នុងអាណត្តិទី ៦ ហើយឯកឧត្តមក៏បានចាត់ទុកសមាគម CVEA ជាដៃគូរសហការដ៏ល្អរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យវិស័យអចលនវត្ថុនៅកម្ពុជាកាន់តែមានភាពរឹងមាំ តាមរយៈការបំពេញភារកិច្ចប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ វិជ្ជាជីវៈរបស់ក្រុមហ៊ុនសមជិករបស់សមាគម។ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានផ្តល់អនុសាសន៏ល្អៗ ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់សមាគម និងបានទទួលយកសំណូមពរនានា ពីថ្នាក់ដឹកនាំរបស់សមាគមផងដែរ ក្នុងការរួមចំណែកធ្វើឲ្យវិស័យអចលនវត្ថុកាន់តែប្រសើរឡើង។

Latest News

កាលពីថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩...
កាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩...

LATEST EXCLUSIVE LISTING

Villa For Sale
Niroth,Meanchey
USD 1,100,000.00
Flat House For Sale
Prek Pra,Meanchey
USD 68,000.00
Flat House For Sale
Dangkao,Dangkao
USD 73,000.00
Flat House For Sale
Boeng Keng Kang III,Chamkarmon
USD 295,000.00
Apartment For Sale
Chrang Chamres 1,Russey Keo
USD 168,000.00