សមាគម CVEA ដឹកនាំដោយលោក សៀ ឆៃលីន ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល សមាគមបានចូលរួមក្នុងអង្គសន្និបាត AVA លើកទី ២១ ទីក្រុង Yogyakarta ប្រទេស ឥណ្ឌូនេស៊ី

banner activities

vtrust

forest harmony

c21 Zillion

1

កាលពីថ្ងៃទី ២៤-២៦ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៨ សមាគម CVEA ដឹកនាំដោយលោក សៀ ឆៃលីន ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល សមាគម បានដឹកនាំប្រតិភូសមាជិកចំនួន ៩ រូប មកពីក្រុមហ៊ុន CL-Realty, KFA, CPL ព្រមទាំងតំណាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានចូលរួមក្នុងអង្គសន្និបាតលើកទី ២១ របស់សមាគមអ្នកវាយតម្លៃអលនវត្ថុអាស៊ាន(ASEAN Valuers Association, AVA) នៅសណ្ឋាគារ TENTREM, ទីក្រុង Yogyakarta ប្រទេស ឥណ្ឌូនេស៊ី។ អង្គសន្និបាតបានប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយភាពជោគជ័យក្រោមប្រធានបទ “Valuation to Next Level” , Valuer’s Roles and Challenges Beyond Valuation Services in Regional Economic Development.
3
3
3
3
3
3

Latest News

កាលពីថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩...
កាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩...

LATEST EXCLUSIVE LISTING

Villa For Sale
Niroth,Meanchey
USD 1,100,000.00
Flat House For Sale
Prek Pra,Meanchey
USD 68,000.00
Flat House For Sale
Dangkao,Dangkao
USD 73,000.00
Flat House For Sale
Boeng Keng Kang III,Chamkarmon
USD 295,000.00
Apartment For Sale
Chrang Chamres 1,Russey Keo
USD 168,000.00