កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាស្ដីពី ស្ថានភាពវិស័យសំណង់ និងអចលនទ្រព្យ

Languages

hostgator domain coupon
  • mgt 2023 3
  • mgt 2023 2
  • mgt 2023 1
  • mgt 2023 0
  • CVEA-banner 370 x 317px

vtrust

forest harmony

c21 Zillion

 

កាលពីថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ វេលាម៉ោង ០៩:០០ ព្រឹក លោក ម៉ាន់ ច័ន្ទឌី អនុប្រធានសមាគម CVEA អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាស្ដីពី ស្ថានភាពវិស័យសំណង់ និងអចលនទ្រព្យ នៅទីស្ដីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលរៀបចំឡើងដោយអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ ដោយមានការចូលរួមពីមន្រ្តីជំនាញ និងតំណាងវិស័យឯកជនដែលជាភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ និងក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍លំនៅឋាន សំណង់ និងអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជា។ កិច្ចប្រជុំនេះ រៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងប្រមូលធាតុចូលថ្មីៗ ដើម្បីវាយតម្លៃ និងស្វែងយល់អំពីស្ថានភាពវិស័យសំណង់ និងអចលនទ្រព្យ កាលានុវត្ដភាព និងបញ្ហាប្រឈមនានា។

Latest News

កាលពីថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩...
510200
កាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩...
508600

LATEST EXCLUSIVE LISTING

Villa For Sale
Niroth,Meanchey
USD 1,100,000.00
Flat House For Sale
Prek Pra,Meanchey
USD 68,000.00
Flat House For Sale
Dangkao,Dangkao
USD 73,000.00
Flat House For Sale
Boeng Keng Kang III,Chamkarmon
USD 295,000.00
Apartment For Sale
Chrang Chamres 1,Russey Keo
USD 168,000.00

CVEA MEMBERS