សមាគម បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលប្រចាំត្រីមាសទី ៣

banner contact

vtrust

forest harmony

c21 Zillion

 

កាលពីថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ សមាគម CVEA បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលប្រចាំត្រីមាសទី ៣ នៅសាលប្រជុំក្រុមហ៊ុន ស៊ីភីអិល។ អង្គប្រជុំបានប្រព្រឹត្តទៅតាមរបៀបវារៈដែលបានកំណត់ ដោយទទួលបាននូវលទ្ធផលវិជ្ជមានក្រោមបរិយាកាសរីករាយនឹងស្និទ្ធស្នាលក្រៃលែង។

Latest News

កាលពីថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩...
510190
កាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩...
508590

LATEST EXCLUSIVE LISTING

Villa For Sale
Niroth,Meanchey
USD 1,100,000.00
Flat House For Sale
Prek Pra,Meanchey
USD 68,000.00
Flat House For Sale
Dangkao,Dangkao
USD 73,000.00
Flat House For Sale
Boeng Keng Kang III,Chamkarmon
USD 295,000.00
Apartment For Sale
Chrang Chamres 1,Russey Keo
USD 168,000.00